ZUS w Łódzkiem przekazał już 212 mln zł na wypłatę 14 emerytury

539

Jeszcze w ostatnich dniach października ok. 63 tys. osób z województwa łódzkiego otrzymało tzw. czternastą emeryturę. Obecnie wypłacane są dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów, których termin płatności świadczeń przypada na 5 i 6 dnia każdego miesiąca. W sumie ZUS w województwie łódzkim przekazał już wypłatę „czternastki” dla 173 tys. osób na kwotę 212 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Dodatkowe świadczenie trafi do świadczeniobiorców wraz z listopadową emeryturą.

Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń będzie zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład: jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł (1250,88 – 100 zł = 1150,88 zł).

Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego