Przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Budziszewicach

480

Autor: Starostwo Powiatowe

W sobotę, 13 listopada 2021 roku, w Budziszewicach odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach.

Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt i odśpiewania Hymnu państwowego. Następnie kapitan Andrzej Stańdo z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, złożył meldunek gotowości uczestników do uroczystości druhowi Tadeuszowi Cisowskiemu –  Wiceprezesowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi i Prezesowi Powiatowych OSP RP w Tomaszowie Mazowieckim. Uroczystość poprowadziła asp. Katarzyna Kowalska z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Marian Holak – Wójt gminy Budziszewice, powitał zaproszonych na uroczystość gości.

Marian Holak przekazał kluczyki do samochodu strażakom z OSP w Budziszewicach. Ksiądz Zbigniew Kaliński – proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach, poświęcił nowy wóz strażacki. Strażacy na cześć Wójta, Marian Holaka, nadali autu imię, Marian. Uroczystego chrztu butelką szampana dokonali rodzice chrzestni samochodu – Agnieszka Iskierka i Robert Telus.

Druh Roman Zieliński – Prezes OSP w Budziszewicach podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że o tak wspaniały samochód wzbogaciła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach. W pierwszej kolejności podziękował Robertowi Telusowi, posłowi na Sejm RP, dzięki którego staraniom udało się pozyskać pieniądze na zakup wozu. Podziękował też Mariuszowi Węgrzynowskiemu i całemu Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego oraz Radzie Powiatu Tomaszowskiego.

„Jest z nami pan Starosta Powiatu Tomaszowskiego, pan Mariusz Węgrzynowski. Serdeczne podziękowania składamy panu Staroście za to, że wspomógł nas w pozyskaniu wyposażenia tego samochodu, Serdeczne dzięki. Niebagatelna suma, bo 26 500 złotych, Przekonać Radę Powiatu, jest to wielki wyczyn, Serdeczne dzięki, panie Starosto.” – podziękował Roman Zieliński Mariuszowi Węgrzynowskiemu, za to, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu przekazały kwotę 26 500 złotych na wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Budziszewicach.

„Panie Pośle, panie Wójcie, panowie Komendanci, panowie Prezesi, księże Proboszczu, radni Rady Gminy, i przede wszystkim Wy, drodzy Druhowie, piękna, wspaniała uroczystość. Wszyscy, jak tutaj stoimy, jesteśmy uśmiechnięci. Na pewno jest to duże wydarzenie w ramach gminy Budziszewice, ale również duże wydarzenie w ramach całego powiatu tomaszowskiego. Radość wielka w naszych sercach. Nowy, piękny wspaniały wóz strażacki, który będzie służył ludziom po to, żeby ratować ich mienie, ich dobytek, zdrowie, życie. To jest to szczególne przesłanie, jakie macie Wy, jako strażacy. Na co dzień pomagacie ludziom. I robicie to bardzo dobrze. Wielokrotnie podkreślamy to w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. że strażacy cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym, ze wszystkich zawodów w Polsce, jakie są. To świadczy o tym, że tą służbę, tą swoją misję, wypełniacie bardzo dobrze. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Można powiedzieć, proszę o jeszcze, ale w tym przypadku nie trzeba prosić, bo Wy wiecie, że trzeba ludziom pomagać, robicie i staracie się robić to jak najlepiej.

Pan Poseł, Robert Telus, może nie wszyscy wiedzą, otrzymał dwa lata temu tytuł „Przyjaciela Powiatu Tomaszowskiego” i jak wtedy wspomniał: „To teraz dopiero będę miał odpowiednie wyzwania, będę musiał naprawdę ze zdwojoną energią tutaj działać na rzecz powiatu tomaszowskiego”. Proszę Państwa, i pan Poseł to czyni. To nie tylko ten wóz, to jest wiele innych inwestycji, które dzieją się na terenie powiatu tomaszowskiego, a bez jego udziału tych inwestycji nie byłoby. Tak że panie Pośle, ja bardzo serdecznie dziękuję, wywiązuje się Pan z tego tytułu, można powiedzieć, znakomicie.

Wyjątkowa osoba, to Wójt Marian Holak, To jest człowiek, który pozyskuje takie pieniądze dla Budziszewic, jak mało który Wójt. Jest tak zaangażowany w te wszystkie działania na rzecz gminy Budziszewice, jakby dopiero od trzech lat był Wójtem, a nie od pięciu kadencji. Ja Państwu gratuluję tak dobrego gospodarza, który z pełną determinacją zabiega o te środki zewnętrzne, jak tylko może, i to z dużym efektem. Panie Wójcie, serdecznie gratuluję. Gratuluję całej Radzie Gminy i wszystkim mieszkańcom Budziszewic, tak pięknego samochodu i mam nadzieję, że będzie on służył raczej do misji związanych ze szkoleniem, a nie będzie musiał w boju być zaangażowany po to, żeby  bronić życie i zdrowie. Miejmy nadzieję, że będziemy spotykać się częściej przy równie wspaniałych uroczystościach, mówiąc o tym, że kolejne pieniądze, kolejne środki, będą płynęły do Budziszewic. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.” – pogratulował strażakom Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i podziękował wszystkim, dzięki którym udało się samochód zakupić.