Młodzież na rozdrożu

298

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

25 października w naszej szkole odbyły się warsztaty wychowawczo-profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień oraz profilaktyki HIV i AIDS. W spotkaniach, które przeprowadziła pani Anetta Markiewicz z Fundacji „Arka Nadziei”, uczestniczyły trzy klasy – 7a, 5a i 4b.

Prowadząca opowiadała na temat zagrożeń wynikających z używania  substancji psychoaktywnych,  a także z stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Celem zajęć było promowanie mody na zdrowy, wolny od używek styl życia oraz kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym negatywnie wpływającym na relacje społeczne.