Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

80

Autor: Urząd Miasta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Jakie zmiany wprowadził? Informacje znajdziecie niżej. W Tomaszowie Mazowieckim od początku trwania programu do 31.03.2024r. złożono 1201 wniosków, zawarto 981 umów oraz zrealizowano już 645 przedsięwzięć wypłacając beneficjentom kwotę 7 822 197,97 zł.

Obecna wersja programu zobowiązuje do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko tych znajdujących się na liście ZUM. Jest to gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry, a co za tym idzie przełożą się na efektywniejsze i tańsze ogrzewanie.

Lista ZUM dostępna pod adresem:

Jeżeli skorzystasz z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek, będziesz mógł starać się o dofinansowanie na kolejne tylko w ramach podstawowego wniosku
o dofinansowanie. 

W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisanej własnoręcznie przez wnioskodawcę dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka).

Określono również czas na złożenie wniosku o płatność. Masz 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji umowy z wykonawcą na złożenie tego wniosku.

 W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym.