Działania ,,Kierujący pieszy”

92

Autor: aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak KPP

20 maja 2024 roku na terenie powiatu tomaszowskiego policjanci ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – ,,Grupa Speed”, Komend Miejskich Policji w Łodzi i Piotrkowie, Komend Powiatowych Policji w Rawie Mazowieckiej i Radomsku oraz tomaszowskiej „drogówki” przeprowadzili działania pod nazwą „Kierujący – Pieszy”. Podczas akcji, mundurowi zwracali szczególną uwagę na relację pomiędzy pieszymi a zmotoryzowanymi użytkownikami dróg.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, omijanie pojazdów które zatrzymały się aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, tamowanie ruchu pieszych poprzez nieprawidłowe parkowanie pojazdów, to tylko kilka z przykładów nieprawidłowego zachowania kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu jakimi są piesi. Dlaczego pieszy to ,,niechroniony” uczestnik mruchu ? Bo przed skutkami zdarzenia drogowego nie chroni go karoseria, poduszki czy kurtyny powietrzne albo inne techniczne urządzenie. Niestety często zdarza się, że w przypadku zderzenia z pojazdem piesi ponoszą bardzo poważne obrażenia a w skrajnych przypadkach nawet śmierć na miejscu zdarzenia. W trosce o bezpieczeństwo właśnie tych użytkowników dróg, policjanci minionej doby przeprowadzili działania „Kierujący – Pieszy”. Przyglądając się zachowaniom przede wszystkim kierowców, kontrolowali z jaką prędkością zbliżają się do przejść dla pieszych, czy ustępują im zgodnie z przepisami pierwszeństwa oraz czy nie popełnaiją względem nich innych wykroczenień wpływających na ich bezpieczeństwo. Mundurowi zwracali również uwagę, czy sami piesi nie łamią przepisów. Do najczęściej popełnianych wykroczeń przez tą grupę uczestników ruchu należy przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, przebieganie jej, wchodzenie na przejście tuż przed nadjeżdżający pojazd oraz ignorowanie czerwonego światła sygnalizatora. 

W wyniku działań policjanci ujawnili : 

– 137 wykroczeń (łącznie), a w tym 
– 28 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 
– 6 wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim 
– 1 omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych

oraz

– 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi ( art. 178a  § 1 Kodeksu karnego) 
– 1 kierujący pomimo orzeczonego zakazu sądowego ( art. 244 Kodeksu Karnego) 
– 1 zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym 
– 5 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych od pojazdu ( brak badań technicznych, stan pojazdu) 
 

Pamiętajmy!

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także WCHODZĄCY na nie ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Zabrania się również pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. 

Kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. Zgodnie z taryfikatorem za takie wykroczenie względem pieszego grozi mandat w wysokości 1 500 złotych.