Występy zespołów Fajne Babki i Ludowiacy od Będkowa na uroczystości wręczenia grantów dla sołectw z powiatu tomaszowskiego

471

Autor: Starostwo Powiatowe

W poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, w Domu Kultury w Będkowie odbyło się uroczyste wręczenie grantów dla sołectw z powiatu tomaszowskiego. Uroczystość uświetniły występy dwóch zespołów ludowych z gminy Będków: Fajne Babki i Ludowiacy od Będkowa.

Zespół Ludowy Fajne Babki z Będkowa

Zespół Fajne Babki powstał już 39 lat temu z inicjatywy Sabiny Zając – dyr. Banku Spółdzielczego w Będkowie i Lucjana Ruty – nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej w Będkowie. Obecnie kierownikiem Fajnych Babek jest Zofia Przywara, natomiast kierownikiem muzycznym – mgr Jacek Wochna, nauczyciel muzyki w miejscowej szkole. Na przestrzeni lat skład zespołu ulegał zmianie.  Dziś tworzy go dwadzieścia osób: czternaście kobiet, czterech mężczyzn, a także dwoje dzieci w wieku 10 lat: Wiktor Przywara i Dominika Małgorzaciak.

Fajne Babki uświetniają swymi występami wiele uroczystości gminnych, powiatowych, wojewódzkich i kościelnych. Zespół bierze udział w dziesiątkach koncertów, przeglądów i konkursów. Może się również pochwalić licznymi wyróżnieniami i nagrodami, z których najważniejsze, to: I nagroda – Spotkania Amatorskich Zespołów Seniorów – 2011 r.,  II nagroda – w konkursie Zespołów Ludowych –Rol – Szansa,  I nagroda – Spotkanie Chórów Kościelnych, III nagroda – Konkurs Powiatowy „Sobótka”, III nagroda – w Międzypowiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego, II nagroda – w Konkursie Zespołów Ludowych i II nagroda – Przegląd Zespołów Ludowych – Żychlin.

Od początku swej działalności zespół stara się kultywować tradycje rodzimego folkloru, w swoim repertuarze posiada piosenki: folklorystyczne, biesiadne, okolicznościowe.

Ludowiacy od Będkowa

Zespół Ludowiacy od Będkowa powstał w 1990 roku. Inicjatorką powstania zespołu była Halina Packa.Zespół przyjął nazwę Ludowianki.

W trzecie tysiąclecie zespół wszedł mając w swym składzie silną reprezentację męską, dlatego dotychczasowa nazwa okazała się myląca i nieaktualna. To właśnie w 2000 roku grupa zaczęła nazywać siebie Ludowiakami od Będkowa.

Obecnie zespół liczy piętnaście osób.  W repertuarze znajdziemy mnóstwo piosenek ludowych i biesiadnych oraz kilka programów tematycznych. Zespół zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.Ludowiacy od Będkowa występują zarówno na terenie gminy, jak i poza nią, uświetniając swym programem artystycznym uroczystości i imprezy. Zespół wielokrotnie brał udział w rejonowych i wojewódzkich przeglądach kapel, śpiewaków i gawędziarzy. Programy tematyczne, prezentowane przez Ludowiaków od Będkowa to:  „Błogosławiństwo rozpleciny”, „Wesele oczepiny”, „Zdawiny”. Cieszy, że również młode osoby występują w zespole.

W czasie wręczenia grantów z Urzędu Marszałkowskiego oba zespoły zaprezentowały krótkie programy artystyczne, czym zrobiły duże wrażenie na zaproszonych gościach, wśród których byli między innymi: minister Antoni Macierewicz – Marszałek Senior Sejmu IX kadencji, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Jan Balcerek – radny Rady Powiatu, Jarosław Błoch – przewodniczący Rady Gminy w Będkowie.

Aż 16 sołectw z naszego powiatu otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego po 10 000 złotych. Symboliczne czeki wręczali: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego i Janusz Ciesielski – dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi.

Granty w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymały następujące sołectwa: Prażki z gminy Będków, sołectwo Drzazgowa Wola gmina Będków, sołectwo Sługocice gmina Będków, sołectwo Rękawiec gmina Budziszewice, sołectwo Budziszewice gmina Budziszewice, Podkońska Wola z gminy Czerniewice, sołectwo Inowłódz gmina Inowłódz, sołectwo Kochanów gmina Lubochnia, sołectwo Nowy Olszowiec gmina Lubochnia, sołectwo Nowe Chrusty gmina Rokiciny, sołectwo Jeżowiec gmina Rzeczyca, sołectwo Smardzewice gmina Tomaszów Mazowiecki, sołectwo Ciebłowice Duże gmina Tomaszów Mazowiecki, sołectwo Bronisławów gmina Ujazd, sołectwo Bukowiec gmina Żelechlinek, sołectwo Lesisko gmina Żelechlinek.
W uroczystości uczestniczyli także wójtowie poszczególnych gmin: Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków – gospodarz uroczystości, Marian Holak – Wójt Gminy Budziszewice, Andrzej Bednarek – Wójt Gminy Czerniewice, Piotr Majchrowski – Wójt Gminy Lubochnia, Iwona Łuszcz-Krawczyk – Wicewójt Gminy Rzeczyca, Sławomir Bernaciak – Wicewójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Artur Pawlak – Wójt Gminy Ujazd, Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek, szef struktur OSP gminy Będków prezes Adam Kawnik. Udział w spotkaniu wzięli też sołtysi z powiatu tomaszowskiego i przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich.