1 dzień Kazimierz Dolny – rejs statkiem po Wiśle, parki w Czarnolesie i Puławach

1038

KAZIMIERZ DOLNY – CZARNOLAS – PUŁAWY lub ruiny zamku w
JANOWCU

Wyjazd ok. 730, przejazd do Czarnolasu, park przy
Muzeum Jana Kochanowskiego (muzeum trudno dostępne w sezonie wycieczkowym).
Przyjazd do Puław, gdzie czeka na nas zespół parkowo – pałacowy: Pałac
Czartoryskich (z zewn±trz), ¦wi±tynia Sybilli, Domek Gotycki, Brama Rzymska,
Domek Grecki.
Około 15 minut zajmie nam przejazd z Puław do Kazimierza Dolnego, tam
wejdziemy na Górę Trzech Krzyży, zobaczymy ko¶ciół farny, basztę i przepiękny
rynek. Dodatkowa atrakcja – rejs statkiem po Wi¶le trwaj±cy ok. 50 minut.
Około 1600 ruszymy w drogę powrotn±, aby dojechać do domu ok. 1930.
 
Cena: 53 zł.

¦wiadczenia: transport, pilot-przewodnik, wstępy (Fara, Góra
Trzech Krzyży, rejs po Wi¶le), parkingi, ubezpieczenie NNW.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW