2 dni – Beskidy – wędrówki górskie, Ustroń, Wisła, Szczyrk

779

B E S K I D Y
USTROŃ-WISŁA-SZCZYRK-ŻYWIEC

I dzień: Wyjazd godz. 730, jedziemy
bezpo¶rednio do Bielska-Białej, gdzie spotykamy się z przewodnikiem.
Podjedziemy pod doln± stację kolejki gondolowej na Szyndzielnię (wagoniki 4
osobowe)wjedziemy na górę  i
szlakiem przez Klimczok i Magórę przejedziemy do Szczyrku. Tutaj czeka nas
nocleg.
II dzień: Po ¶niadaniu, przewodnik poprowadzi nas przez Przełęcz
Salmopolsk± w stronę Ustronia Miasta-uzdrowiska. Zobaczymy królow± polskich
rzek – Wisłę, której szeroko¶ć w tym miejscu pozwala nieomal j± przeskoczyć.
Z Wisły pojedziemy do Żywca. Następnym punktem programu jest zapora w Por±bce
i wjazd (autokarem) na górę Żar, w której ukryta jest elektrownia, na zboczu
lotnisko sportowe, a na szczycie sztuczny zbiornik wodny. Obiad zjemy około
1400. Planowany powrót ok. 1930.
 
Cena: 140 zł.
 
¦wiadczenia: transport, nocleg, posiłki wg programu, pilot,
przewodnik, wstępy, parkingi, ubezpieczenie NNW.
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW