Płacimy więcej

357
Obecnie za bochenek chleba o wadze 60 dag  płacimy, w zależności od marży jaką narzuci sklep, od 2 zł do 2,40 zł. Jak mówi jeden z tomaszowskich piekarzy z podwyżkami zwlekali do ostatniej chwili, ale nie udało się starych cen utrzymać. Jeszcze niedawno za kilogram mąki płacili 98 groszy, teraz jest to 1,29 zł. Radykalnie podrożały też drożdże i inne substytuty oraz olej. Dlatego zmuszeni byli podnieść ceny średnio o 15 procent. Inaczej doszłoby do ograniczenia produkcji i zwolnienia części pracowników. Z powodu wiosennej i letniej suszy jaka dotknęła zachodnią i południową Europę niektóre kraje zaczynają od nas sprowadzać pszenicę, co powoduje wzrost jej cen w skupie. Nieoficjalnie mówi się, że mogą dojść nawet do 800 zł za tonę.