Tydzień Ofiar Przestępstw

678
Już po raz szósty w Polsce organizowany jest Tydzień Ofiarom Przestępstw. Zakończy się on 29 lutego. Natomiast 22 luty, ogłoszony został Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Akcja ma na celu poinformowanie społeczeństwa o prawach, przysługujących osobom pokrzywdzonych oraz ofiarom przestępstw.

W naszym mieście porad będą udzielać policjanci z Komendy Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dyżury będą pełnione w PCPR ul. Barlickiego 30 w Tomaszowie Maz. pok. 18 oraz w jednostce Policji na ul. Langego w następujących terminach:

22.02.2008 r. – 9:00 – 13:00

25.02.2008 r. – 9:00 – 13:00

26.02.2008 r. – 15:00 – 20:00

27.02.2008 r. – 15:00 – 20:00

28.02.2008 r. – 9:00 – 13:00

Pomoc oferują również policjanci z Rokicin i Czerniewic. W tych miejscowościach dyżury policyjne będą pełnione w:

Komisariacie w Rokicinach: 22 luty – 14:00-19:00, natomiast od 25.02.2008r. – 29.02.2008r. w godzinach 14:00 – 19:00.
Komisariacie w Czerniewicach: 22 luty – 14:00-18.00, a w dniach 25.02.2008r. – 29.02.2008r. w godzinach 9:00 – 13.00.