Pomoc logopedyczna dla przedszkolaków

658
Z czternastu tomaszowskich publicznych przedszkoli, tylko w siedmiu zatrudnieni są logopedzi. Pozostała kadra pedagogiczna nie posiada odpowiedniego przygotowania do pracy z dziećmi z wadami wymowy. Dlatego zasadnym jest przyjęcie projektu, wyrównującego szanse edukacyjne dzieci z wadami wymowy z pozostałymi uczniami. Takiego zdania byli Radni, którzy podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Mówiąc ładnie – świat jest dla mnie otwarty”.

Obserwacja dzieci w wieku 3-5 lat prowadzona przez nauczycieli oraz wyniki badań przeprowadzonych na sześciolatkach, wykazały, że 23% to dzieci z wadami wymowy. Dlatego w dodatkowych zajęciach logopedycznych weźmie udział 350 dzieci w wieku 3-5 lat z 14 tomaszowskich przedszkoli. Zajęcia realizowane będą od 1 września 2008 roku do dnia 31 lipca 2010 r.

Projekt „Mówiąc ładnie – świat jest dla mnie otwarty” w 97% dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.