TOMASZÓW SIĘ BADA – akcja CKU I PSSE dla zdrowia mieszkańców!

706
Akcja zostanie zorganizowana dnia 11.10.2013 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Ratownictwa Medycznego przy współpracy z PSSE, w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".
 
W trakcie trwania akcji, podobnie jak w lutym bieżącego roku, każdy mieszkaniec Tomaszowa będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych tj.:
– pomiar ciśnienia tętniczego
– pomiar stężenia glukozy we krwi
– pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu (tylko w starostwie powiatowym)
 
 
Podczas akcji słuchacze Centrum zaprezentują metody i technik udzielania pierwszej pomocy medycznej zaś dla wszystkich chętnych udzielą  indywidualnego instruktażu w jaki sposób postępować w stanach zagrożenia życia i zdrowia człowieka.
 
 
Celem kampanii profilaktycznej jest zwrócenie uwagi na trzy najczęściej występujące choroby cywilizacyjne takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz skupienie się na problemie strachu przed udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Chcemy podkreślić, że każda pomoc w chwilach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka nawet "nie do końca fachowa" jest lepsza niż obojętność i nie zrobienie niczego.
 
 
Wszystkie badania będą przeprowadzane przez słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego z kierunku ratownik medyczny pod czujnym okiem specjalistów z dziedziny ratownictwa medycznego Pani Anny Felińskiej oraz Pani Grażyny Kałużnej
 
 
Natomiast pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu wykonywane będzie przez pracownika PSSE panią Dorotę Ignasiak.
 
Na wszystkich chętnych czekamy w:

  • Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. w godzinach 09:00 – 11:00
  • Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w godzinach 11:30 – 12:30