Droga 713 do rozbudowy. Ogłoszono pierwszy przetarg.

584
Będzie to pierwszy etap rozbudowy tej trasy, w ramach tzw. przejścia przez miasto, a inwestycja będzie obejmowała odcinek od ulicy Ujezdzkiej do Browarnej. Otwarcie ofert odbędzie się na początku przyszłego miesiąca, a rozbudowa tego odcinka ma zakończyć się do końca września 2017 roku.

Zakres robót będzie obejmował m.in.:

*    rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,
*    rozbiórkę i budowę chodników,
*    rozbiórkę i budowę zjazdów,
*   przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, wraz z przebudową dróg innych kategorii na odcinkach wlotów na skrzyżowania,
*   budowę skrzyżowania typu rondo z projektowaną ul. Chopina zastępującego istniejące skrzyżowanie z ul. Zawadzką,
*    budowę zatok autobusowych,
*    budowę kanalizacji deszczowej,
*    budowę zatok postojowych,
*    budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
*    budowę przyłączy zasilania sygnalizacji świetlnej,
*    remont mostu na rzece Wolbórce,
*    rozbiórkę i budowę mostu na rzece Czarnej,
*    przebudowę sieci uzbrojenia terenu:
*    wodociągowej,
*    gazowej,
*    teletechnicznej,
*    elektroenergetycznej,
*    kanalizacyjnej.