Warsztaty lawinowe

667
W warsztatach uczestniczyli instruktorzy ratownictwa klasycznego z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
Doskonalenie posługiwania się podstawowym sprzętem lawinowym (detektor, sonda lawinowa, łopata) będącym na wyposażeniu ratowników, prowadzenie przeszukania dokładnego w rejonie lawiniska jak i odkopanie zasypanych turystów to główna cześć warsztatów dla żołnierzy którzy tego typu szkolenia prowadza w 25 BKPow. podczas szkoleń poligonowych.

W trakcie warsztatów ćwiczono działanie w układzie tzw. „szybkiej trójki”, która pozwala na sprawne i szybkie dotarcie w rejon lawiny jak i jej zgrubne przeszukanie.

Warsztaty były także okazją do wymiany doświadczeń z odbytych szkoleń przez ratowników z różnych jednostek Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych oraz Marynarki Wojennej.

Odpowiednie warunki terenowe (duże nawisy śnieżne) w rejonie Hali Szrenickiej pozwoliły na realizację całej tematyki zajęć.

W trakcie spotkanie miała miejsce także prezentacja najnowszych trendów i zdobyczy technicznych wykorzystywanych w turystyce wysokogórskiej oraz ratownictwie klasycznym.  

Zdjęcia: kpt. Zbigniew Kowalski

kpt. Zbigniew Kowalski