Walczysz o odzyskanie swoich oszczędności? Rób to z innymi – będziesz skuteczniejszy!

1199

Kilka lat temu, na wzór rozwiązań funkcjonujących między innymi w Austrii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czy w Szwecji, wprowadzono w Polsce instytucję pozwu zbiorowego. Tego typu rozwiązanie pozwala poszkodowanym na wspólne wystąpienie do sądu i otrzymanie należnego im odszkodowania, wypłatę należności, odzyskanie utraconych oszczędności, czy też wywalczenie innych przysługujących im praw. Walka z nieuczciwymi korporacjami stała się dzisiaj nie tylko możliwa, ale także sprawiedliwa i rzetelna. Dlatego jeśli i Ty walczysz o odzyskanie swoich oszczędności – przystąp do pozwu zbiorowego. W ilości bowiem tkwi siła.

Pozwy zbiorowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym to już standard – skorzystaj z tego

Praktyka polegająca na wykorzystaniu instytucji pozwu zbiorowego to obecnie coraz bardziej powszechne zjawisko, w niektórych dziedzinach aspirujące nawet do stopnia standardu. Tak właśnie wygląda kwestia pozwów zbiorowych w przypadku walki o utracone oszczędności klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Jako ofiary tzw. polisolokat klienci nieuczciwych ubezpieczycieli ponosili dramatycznie wysokie, sięgające nawet 100 procent wniesionych wkładów, opłaty likwidacyjne wraz z chwilą rozwiązania zawartej umowy. Nieuczciwe zapisy umów pozbawiały klientów towarzystw ubezpieczeniowych niemal wszystkich oszczędności, jednak skala zjawiska była na tyle wysoka, że sprawa polisolokat odbiła się ogromnym echem zarówno społecznym, jak i medialnym. W konsekwencji takich działań wytoczono pozwy zbiorowe przeciwko nieuczciwym ubezpieczycielom, co zrodziło realną szansę na odzyskanie przez klientów towarzystw utraconych oszczędności. Jeśli i Ty jesteś jednym z poszkodowanych, zastanów się nad dołączeniem do pozwu przeciwko danej firmie ubezpieczeniowej.

Pozew zbiorowy – co wyróżnia takie rozwiązanie?

Pozew zbiorowy, także ten składany przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, wyróżnia kilka podstawowych kwestii, tj.:

  1. Pozew zbiorowy może złożyć grupa, składająca się z co najmniej 10 poszkodowanych osób.
  2. Wszystkich członków grupy powinno łączyć to samo roszczenie.
  3. Grupa musi mieć przed sądem swojego reprezentanta, np. prawnika lub radcę prawnego. To on składa pozew.
  4. Pozew zbiorowy powinien zawierać m.in. wniosek o rozpoznanie sprawy oraz określenie wysokości roszczenia każdego z poszkodowanych.
  5. Każdy członek grupy wnoszącej pozew składa oświadczenie o dołączeniu do grupy.
  6. Koszt złożenia pozwu to 2 proc. wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tysięcy złotych.

W przypadku pozwu zbiorowego warto podjąć współpracę w wyspecjalizowaną w danej dziedzinie kancelarią prawną. To zdecydowanie ułatwia wszelkie kwestie natury formalnej. Jeśli i Ty zostałeś poszkodowany przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i walczysz o odzyskanie swoich oszczędności, dołącz do pozwu zbiorowego. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na http://www.polisolokaty.com/pozwy-zbiorowe/axa/