Pamiętaj o odśnieżaniu, usuwaniu sopli i sprawdzaniu instalacji grzewczych

675

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Przypominamy o obowiązkach jakie spoczywają na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych w okresie zimowym. W szczególności pamiętajmy o usuwaniu sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, należy również sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców co. i ew. w obiektach budowlanych.